Idea teatru

Fundamentem naszego teatru jest człowiek znajdujący się w sytuacji granicznej. Bywa że człowiek milczy dniami i nocami, nieraz i całe swoje życie aż w końcu postanawia przemówić. Mowa jego nie jest jednak zwykłą, codzienną paplaniną. Zaczyna wypowiadać Słowo. Czasem wypowiada je nawet mimo braku audytorium, wadzi się ze światem ze swego podziemia. Słowo to jednak jest ostre, przenikliwe. Nie znosi kłamstwa, pobłażliwości – nie ma względu na osoby. Tak oszlifowane być może doprowadzi człowieka do Prawdy. Gdy stanie już w Prawdzie, może swój wzrok zatrzymają na nim także Dobro i Piękno. A jak powiedział pewien rosyjski geniusz – ,,Piękno zbawi świat”.

Tym co cechuje nasz teatr jest kameralność. Proponujemy Państwu inny rodzaj doświadczenia teatralnego, opartego nie na widowiskowości, a na intymności. W naszej przestrzeni mieścimy maksymalnie 20 osób więc można powiedzieć, że proponowane spektakle są przeciwieństwem imprezy masowej.

W Teatrze Słuchowisko nie ma tradycyjnego podziału na scenę i widownie. Pomieszczenie jest adaptowane zawsze pod konkretny spektakl. Scenografia jest przygotowywana w skali 1:1 nie po to by udawać jakieś miejsce ale by stać się konkretnym miejscem. Widz może więc być żywym świadkiem wyznania i przemiany bohatera.


Projekt logo teatru – Paweł Wojciechowski